Organigrama

 XUNTA DE GOBERNO
  Presidenta  Lorinda Fernández Faria
  Vicepresidente Manuel Solveira Pereira
  Secretario José Manuel García Casares
  Tesoureiro Florencio Rodríguez López
  Vogal Rafael Mosquera Gómez

 

 ASEMBLEA XERAL
ASOCIACIÓNS VECIÑAIS INTEGRADAS
ABELEDA A GRANXA  AS TERMAS
CASTRO DE BEIRO CARLASCA LAXAS
LOUREIRO PALMÉS PELIQUÍN CATRO CAMIÑOS
PORTOVELLO QUINCE DE AGOSTO RABO DE GALO
RIBEIRA MIÑO SAN ESTEBO DE UNTES SAN MIGUEL DE CANEDO
S.VITOIRO ARRABALDO STA. ANA DO PINO STA.MARIÑA DO MONTE
TRASESTACIÓN VIRXE DA O ZÁIN