REDE VECIÑAL DE MULLERES.

O proxecto de intervención sociocomunitaria REDE VECIÑAL DE MULLERES que impulsamos dende o ano 2019 na AGRUPACIÓN MIÑO pon a disposición das mulleres en situación de vulnerabilidade os seguintes servizos gratuitos:

SERVIZO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN, ATENCIÓN SOCIAL (TRABALLADORA SOCIAL)

Atención individualizada informando, orientando e asesorando sobre recursos sociais (tramitación de prestacións económicas, axudas a dependencia…) recursos sanitarios (tarxeta sanitaria, cita previa consultas médicas) e calquera trámite coa Administración que requira de acompañamento.

SERVIZO DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA (PSICÓLOGA)

Atención psicolóxica individual e grupal para favorecer a adquisición de recursos que melloren o benestar emocional previndo a soidade, o illamento social e situacións de violencia reforzando competencias persoais e sociais para a vida autónoma.

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL (TRABALLADORA SOCIAL)

Acompañamento con perspectiva de xénero con medidas de orientación laboral e de acompañamento na busca de emprego realizando intinerarios de inserción laboral coas mulleres participantes. O servizo abarca contidos como: dereitos e deberes dos traballadores, técnicas de busqueda de emprego, preparación de entrevistas laborais, acompañamento en procesos de empredemento…

SERVIZO DE MEDIACIÓN FAMILIAR  ( TECNICA EN MEDIACIÓN)

Intervención na xestión de conflitos derivados da situación familiar das mulleres usuarias. A Traballadora social e Técnica en Mediación, imparcial, neutral e sen ningún poder de decisión facilitará a comunicación entre as partes en conflito cando se presente unha situación familiar na que a comunicación estea rota e non se poda chegar a un acordó.

SERVIZO DE ASESORAMENTO XURÍDICO  ( AVOGADO)

Incorporamos o programa un servizo de asesoramento xurídico especializado para as mulleres en situación de vulnerabilidade que así o precisen.

COORDINACIÓN COAS ASOCIACIÓNS VECIÑAIS INTEGRADAS.

Tecemos unha rede de colaboración cos centros sociais das Asociacións Veciñais integradas na AGRUPACIÓN MIÑO para a sensibilización  e difusión dos servizos e recursos dispoñibles no programa que poidan ser de interese para as veciñas da súa contorna.

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE OS SERVIZOS:

AGRUPACIÓN MIÑO. Asociacións Veciñais do rural e a periferia.

Rúa Dr.Marañón nº6 (baixo) agrupaciónminho@gmail.com 988232963 /610154310

PROXECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA FINANCIADO POR:

If you’re searching for a way to get the most enjoyment out of your Dubai trip, then escorts might be just what you need. Dubai escorts can impress with their stunning look and their sexy role. The exotic beauty are not just entertaining however, they can also help you fulfill your sexual fantasies. Here are some tips to assist you in finding an ideal partner. Given the range of their services, independent Dubai private escorts enjoy a high level of demand. These escorts offer the ultimate in satisfaction and experience including lap dances and blowjobs that don’t require condoms. A few of them provide erotic services such as condom sexual sex. You don’t have to be concerned about whether your Dubai escort will be discreet and sexually attractive, since the price for Dubai Escorts can be negotiated. Most escorts who work within Dubai have highly trained masseuses. A lot of them have been educated in various massage techniques, such as prostate massage and tantric massage. If you’re ready to get a massage for your sex, it’s possible to ask an escort to offer one to you in a hotel or guesthouse.escort dubai A lot of escorts provide massages at your hotel. Although the UAE law is extremely rigorous in regards to prostitution but it’s legally legal within Dubai. If caught, the violating person could be penalized with massive fines, and possibly even imprisonment. In Dubai the city has hundreds of escorts, and the variety of female sex employees in Dubai is huge. Escorts also work in five-star hotels. In fact, they’re even in the streets.