Os servizos do programa de intervención sociocomunitaria Rede Veciñal de Mulleres contan con financiamento de:

O programa de intervención sociocomunitaria «Envellecementoa activo fronte a fenda dixital» contou co financiamento de:

O resto de actividades e servizos que ofrecemos dende Agrupación Miño contan co financiamento de: