As actividades realizadas nos anos 2017 e 2018 foron financiadas polo Excmo. Concello de Ourense e pola Excma. Deputación Provincial de Ourense.